150g/170g Jelení perkelt alebo maďarský guláš, knedľa ( podľa ponuky ) (1,3,7)

9,50€- Maďarský p.7,90 €